Hema Malini
ਸਿਯਾਸਤ

ਸਿਯਾਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਖ਼ਰੇ

ਪੀਲੀ ਸਾੜੀ ਚੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਗਦੀ ਪਰ  ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਚੈ ਵੀਂ ਤਾਂ ਬੈ ਸੋਣੀਏ !   ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ ਜਗੋਂ  ਵਖਰਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਚੁਪ ਰਹ ਸੋਣੀਏ !   ਸੀਰਿਅਲ ਚੈ ਤੂ ਕਮਾਲ ਲਗਦੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਯਾ ਨਾਲ […]