ਹੁਣ ਤੈਨੂ ਕੀ ਆਖਾਂ!

ਅਸੀਂ ਤੈਨੂ ਦਿਲੋਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੂ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂ ਕੀ ਆਖਾਂ !!

ਕਿਰਣ ਬੇਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ
ਕਿਰਣ ਬੇਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ

ਅਸੀਂ ਤੈਨੂ ਦਿਲੋਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕੀਤਾ
ਤੂ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ
ਹੁਣ ਤੈਨੂ ਕੀ ਆਖਾਂ !!

ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ ਰਖਿਯਾਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਤੂੰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਨਿਰਾਸ਼
ਹੁਣ ਤੈਨੂ ਕੀ ਆਖਾਂ !!

ਅਸੀਂ ਤੈਨੂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਯਾ
ਤੇ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਏ ਅਕਾਸ
ਹੁਣ ਤੈਨੂ ਕੀ ਆਖਾਂ !!

ਅਸੀਂ ਤੈਨੂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਜਾਣਿਆ
ਤੂੰ ਬਣ ਗਈ ‘ਸੂਰਜ ‘ ਦੀ ਖ਼ਾਸ
ਹੁਣ ਤੈਨੂ ਕੀ ਆਖਾਂ !!

ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਹੁਣ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇਥੋਂ ਕੋਈ ਆਸ
ਹੁਣ ਤੈਨੂ ਕੀ ਆਖਾਂ !!

Discussion

comments

Disclaimer: This is a satirical article and is a work of fiction. Kindly do not confuse the news on this website as being genuine and factually true. This is a user generated content. You can also join Teekhi Mirchi and write for us.
Kanwali
About Kanwali 5 Articles
Kanwali for Teekhi Mirchi. I write in Punjabi, English and Hindi. Thanks!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.