Ghar Ghar Billi
Society

My Daughters Are NOT Lakshmi !!!

January 31, 2017 navjit 0

 “Its OK yaar, ladkiyan to lakshmi hoti hain, luck le ke aati hain ….Bow Bow Bow……Blah Blah…” “Kanya Devi Hai, Lakshi Hai…..Badd Badd Badd……… “ These are lines that I am hearing since last 2-3 days, […]